Rozhodli jste se pro svatbu a chcete, aby byla výjimečná? Třeba tím, že se tento váš krásný den bude konat na písečné pláži zalité slunce a za šumění šplouchajícího moře?

Dnes to již není problém. Co třeba Mauricius? Místo pro zamilované jako stvořené.

Svatba symbolická nebo oficiální

Zde si můžete naplánovat svatbu symbolickou, to znamená, že se vezmete v Česku a na Mauricius přivezete pouze oddací list přeložený do anglického nebo francouzského jazyka.

Anebo si naplánujete svatbu se vší parádou, tedy že budete oficiálně oddáni na Mauriciu s apostilou, která je platná v České republice.

Agentury vám s organizací svatby pomohou

Dnes se již řada agentur či cestovních kanceláří, které vám takovou svatbu zprostředkují a zajistí, na místě mají svého delegáta, jenž vám je plně k dispozici. Přesto se nevyhnete tomu, že si dokumenty nutné ke svatbě musíte sami obstarat a dodat agentuře, a to minimálně 40 dnů před odletem na Mauricius. Originály pak vezete s sebou.

Nutné doklady, abyste se mohli na Mauriciu vzít

Snoubenci, kteří chtějí mít oficiální civilní svatbu, musí s sebou mít:

1) Duplikát rodného listu (tzv. výpis z rodné matriky) – s datem ne starším než 3 měsíce k datu svatby. Tyto dokumenty musí být soudně přeloženy do angličtiny nebo francouzštiny (překlad svázaný s originálem a s tlumočnickou doložkou).

2) Fotokopii pasů – jedná se o hlavní stránku obsahující všechny náležitosti a pas musí být platný ještě 6 měsíců po návratu z Mauricia!

3) Vyplněnou žádost o svatbu na Mauriciu – jednoduchý formulář v anglickém jazyce, kde je uveden termín a místo vaší svatby a vaše základní osobní údaje.

4) Jste-li rozvedeni, je třeba mít notářsky ověřenou kopii Rozsudku o rozvodu předchozího manželství. Ideální je na si vyžádat příslušném Okresním soudu jen krátké potvrzení o rozvodu (jména a data obou rozvedených, datum a místo rozvodu, razítko a podpis příslušného soudu). Vše soudně přeloženo do angličtiny nebo francouzštiny (překlad svázaný s originálem a s tlumočnickou doložkou).

4) Jste-li ovdovělí, je nutné připojit notářsky ověřenou kopii úmrtního listu zesnulého manžela/manželky. Dokument musí být soudně přeložen do angličtiny nebo francouzštiny (překlad svázaný s originálem a s tlumočnickou doložkou).

5) Rozvedené ženy nebo vdovy – v případě, že je nevěsta rozvedená či vdova, pak se svatba na Mauriciu může konat nejdříve 10 měsíců od rozvodu nebo ode dne vydání úmrtního listu manžela. Chcete-li svatbu uspíšit, pak musí nevěsta na vlastní náklady absolvovat lékařskou prohlídku na Mauriciu s potvrzením, že není těhotná.

6) Pokud nevěsta či ženich změnili jméno či příjmení právním aktem, je vyžadován příslušný dokument a jeho soudní překlad do angličtiny nebo francouzštiny (překlad svázaný s originálem a s tlumočnickou doložkou).

8) Pokud byli ženich či nevěsta adoptováni, musí být předložen certifikát o adopci a jeho soudní překlad do angličtiny nebo francouzštiny (překlad svázaný s originálem a s tlumočnickou doložkou).

9) Pokud jste se rozhodli před svatbou na Mauriciu pro předmanželskou smlouvu, je třeba ji uzavřít ještě před odletem a mít ji vypracovanou notářem.

10) Majetkový režim – na Mauriciu snoubenci vždy uvádějí majetkový režim manželství, a to:

a) společný majetek – The legal system of community of good

b) oddělené vlastnictví – The legal system of separations of property

c) Manželské vypořádání obsažené v notářském zápisu v souladu se společným přáním budoucích manželů – A marriage settlement embodied in a notarial deed in accordance with the common wish of the future spouses

11) Dva svědci – civilní obřad vyžaduje přítomnost dvou svědků.

Po návratu do Čech

Po návratu z Mauricia nechte oddací list přeložit do češtiny a poté zažádejte o registraci sňatku v ČR. Novomanželé na matrice v místě svého bydliště odevzdají přeložený oddací list s překladem a ověřeními, rovněž i originál z Mauricia (na památku si udělejte kopii tohoto listu, originál si matrika ponechá). Úřadu oznámí, kde a kdy se svatba konala a údaje svědků.

Na základě toho pak česká Zvláštní matrika v Brně vydá český oddací list, což trvá cca 4 týdny.