Samozřejmě záleží na velikosti naší zahrady a zda chceme budovat jezírko koupací, okrasné nebo chovné. Ideální je jezírko dlouhé a nepravidelného tvaru, jelikož tak získáme nejdelší břeh.

Hloubka uprostřed musí být alespoň 0,8 až 1 m, aby v zimě voda úplně nezamrzla. Pro okrasné jezírko, ve kterém chceme pěstovat vodní rostliny stačí hloubka půl metru. Břehy by měly tvořit přirozené prostředí a měly by být jak pozvolné, tak strmější. Část břehu, která je nejprosluněnější, musí mít nejmírnější sklon, což je nezbytné pro obojživelníky a jiné živočišné druhy. Naopak některé vodní rostliny vyžadují prudší přechody.

Výběr místa

Otázkou je, zda chceme mít jezírko ve frekventované či klidné části zahrady, přičemž musíme brát ohled na bezpečnost dětí a domácích zvířat. Vhodná je východní nebo západní poloha, aby přímé sluneční paprsky dopadaly na hladinu pouze několik hodin denně. Nevhodné je místo pod stromy, neboť padající listí vodu znečišťuje a zahnívá v ní.

Budování

Pokud se spokojíme s malým okrasným jezírkem, můžeme do vyhloubené jámy vložit fólii, nebo si koupit prefabrikované jezírko, které déle vydrží, snadněji se s ním při stavbě manipuluje a také lépe odolává mrazům

Než položíme fólii, vysypeme jámu pískem, ten pokryjeme geotoxtilií a teprve na ni natáhneme fólii. Na ní položíme tenkou vrstvu drobného štěrku, cca 2-3 cm a pouze v místech, kde budeme chtít vysadit vodní rostliny by podloží mělo mít tloušťku asi 10 cm.

Napouštění vody

K napuštění jezírka použijeme obyčejnou vodu z kohoutku a nejprve si zapíšeme stav měřiče vody. Má to svůj význam, neboť tak zjistíme skutečný objem jezírka, což se nám později bude hodit pro výpočet dávkování chemickými přípravky na udržování čistoty vody nebo krmení a léků pro okrasné ryby. Nejdříve napustíme asi 2/3 a počkáme, až se vahou vody usadí fólie. Zcela jezírko napustíme za 2-3 dny.

Po napuštění vody upravíme břehy pomocí kamenů a zeminy. Nesmíme přitom zapomenout na vytvoření přívodu a přepadu vody.

Vodní rostliny

Ty do zahradního jezírka rozhodně patří. Kromě okrasné funkce jsou užitečné tím, je jejich kořeny čistí vodu. Každá rostlina však vyžaduje jiné podmínky. Musíme počítat ale s jejich ochranou před mrazem tím, že je před zimou vyjmeme a přeneseme třeba do sklepa.