Budujete dům a jeho součástí by měla být střešní zahrada? Dobrý nápad, ale pozor, aby vás ze záměru mít krásně zelenou střechu „nebolela hlava“.

Jinými slovy, do střešní zahrady se nepouštějte sami, byť byste byli sebeodvážnější. Má to totiž svá výrazná rizika, se kterými si poradí pouze odborníci, takže se obraťte na ně. Bez nich se skutečně do něčeho takového nepouštějte.

Než začnete budovat na střeše zahradu

Střešní zahradu můžete vybudovat i na starších domech, jestliže mají pro to odpovídající podmínky, avšak ideální je, počítat s tím už při stavbě domu. Promyslete si své představy o své zahradě a vyrazte za odborníkem.

Než začnete, musíte znát nosnost střešní konstrukce, sklon střechy by měl být maximálně do 30°, musíte mít posudek statika, rovněž počítat s izolací proti vnikání vody do budovy, s ochranou před prorůstáním kořenů do konstrukce střechy a domu a s výškou atiky. Pokud si toto ujasníte s odborníkem, pak můžete přikročit k tomu, že si zvolíte typ střešní zahrady.

Typy střešních zahrad

Existují dva typy střešních zahrad, které se odvíjí od únosnosti střechy.

Extenzivní střešní zeleň: zvolíme ji při únosnosti střešní konstrukce 60 – 300 kg/m², jedná se o tzv. suchou zahrádku. Výška substrátu je velmi nízká vysazujeme zde speciální druhy rostlinky, které vydrží extrémní podmínky. Určitě zde nebudou stromky a zeleň (trávníky atd.), spíše tato střešní zahrádka bude vypadat jako skalka, jež plní především estetickou funkci. Údržba takové zahrady je minimální.

Intenzivní střešní zeleň: únosnost vyšší než 300 kg/m² a zde už hovoříme o parku na střeše. Výška substrátu dosahuje až jednoho metru a zde již můžeme pěstovat trávník, stromy (i ovocné), keře a tato zahrádka je již podobná té, kterou znáte ze země.

Tuto střešní zahradu již musíte zavlažovat a pečovat o ni, její pořízení je tak mnohem dražší.

Výhody střešních zahrad?

Tak především tyto zahrady chrání střešní konstrukci a jsou i tepelnou izolací. Udržují vlhké mikroklima, produkují kyslík a čistí vzduch, tlumí hluk, v zimě drží teplo, v létě ochlazují, zvyšují zeleň ve městě, a to i na místech, kde se nevyskytuje. Rovněž si tak vytváříte další prostor pro odpočinek a relaxaci

Nevýhody střešních zahrad?

Finančně náročná záležitost, a to jak od jejího vybudování, tak i následně na samotnou údržbu. Vše se zde musí dělat ručně, měli byste být fyzicky zdatní. Zvyšují se tu nároky na rostliny, zavlažovací systém, čož opět pozná vaše peněženka.

Jak na to?

Realizaci nechte na odbornících a firmách, které vám ji zhotoví na klíč. Měli byste však vědět, že stromy a keře je dobré v substrátu ukotvit, že trávník se pokládá v rolovaných drnech a určitě si nechte zrealizovat závlahový systém.

Vhodné rostliny a dřeviny

Z rostlin se vysazuje zběhovec, řebříček, astry a hvězdnice, pelyněk, chrpa, hvozdíky, kakost, kopretina, levandule, len, vrbina, dobromysl, mochna, šalvěj, mateřídoušky a tymián, divizny, rozrazil, barvínek, podražec, trubač, klematis – plamének, břečťan, zimolez, réva a vistárie.

Z dřevin můžete použít zakrslou lísku, ruj, skalníky, čilimník, kdouloň, jasmín, ptačí zob, mochnu dřevitou, akát, vrbu plazivou, tavolník, jalovec a některé druhy borovic.