V posledních letech lze pozorovat postupný odklon od tradičních zdrojů tepla. Lidé přecházejí na to, že vytápět dům pomocí kotle na pevná paliva je nepraktické, nákladné a neekologické. Ještě dražší je topení elektřinou nebo plynem. Proto se stále více přiklánějí k obnovitelným zdrojům jako jsou větrné elektrárny nebo solární kolektory. Kdo chce být naprosto nezávislý na cenách tradičních energií i na rozmarech přírody, pořídí si ideální topení, které zajišťují tepelná čerpadla. Teplo v domě ovšem může paradoxně zajistit i klimatizace.

Co je tepelné čerpadlo?

Jedná se o zdroj, který odnímá teplo ze země, vody nebo ze vzduchu a předává ho k vytápění objektu. Výkon tepelných čerpadel není sice příliš velký, ovšem díky zateplení objektu stačí získané množství tepla k pohodlnému a čistému vytápění i ohřevu vody v průběhu celého roku. Vytápěným objektem může být rodinný dům, administrativní budova, škola či jakýkoliv jiný objekt.

Typy tepelných čerpadel

Podle využívaného média se tepelná čerpadla dělí na několik typů. Tak například nejběžnější tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá teplo z venkovního vzduchu a předává jej otopné vodě v podlahovém topení, v radiátorech, boilerech apd. Existují i tepelná čerpadla, která odebírají teplo z vody a takto přijaté teplo může přímo ohřívat vzduch v domě.

Využijte státní dotace

Velice efektivní a účinná jsou tepelná čerpadla země/voda, která jsou však patrně nejnákladnější. Teplo se totiž odebírá z vrtů hlubokých až 150 m. Naproti tomu nejekonomičtějším typem je čerpadlo vzduch/voda, které má poměrně nízké pořizovací náklady a také snadnou instalaci. Teplo se odebírá z okolního vzduchu přes výparník, přes který venkovní vzduch proudí. Stát má zájem na čistém ovzduší, a proto poskytuje na tepelná čerpadla dotace, díky nimž může majitel domu ušetřit až 75 % pořizovacích nákladů.

Klimatizace

Klimatizace může poskytovat dvojí efekt. Vedle ochlazování interiéru v letních měsících může pomáhat ušetřit až 60 % energie na topení v chladném období. Tohoto významného efektu dosáhnete díky klimatizaci Toshiba, kterou dodává a montuje česká společnost M-klima.cz.