S prodejem, koupí či darováním nemovitosti je spojena daň z převodu nemovitosti, nabytí nemovitostí nebo daň dědická. Proto je dobré vědět, kdo je plátcem daně, kolik daň činí a jaké jsou změny v této oblasti pro rok 2018.

Kdo platí daň z převodu nemovitosti a kolik činí

Do roku 2016 záleželo na domluvě prodávajícího a kupujícího. Podle poslední právní úpravy tuto daň platí vždy kupující. Tuto povinnost lze obejít tím, že se s prodejcem domluvíte na snížení kupní ceny právě o náklady na daň z převodu. Ta činí 4% hodnoty nemovitosti bez výjimky, zda kupujete nemovitost od cizího prodejce nebo od příbuzného.

Do kdy a jak podat daňové přiznání

Obecně je termínem pro podání daňového přiznání z nemovitosti 31. leden 2018. Toto datum platí v případě, že jste v roce 2017 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Pokud dojde k převodu nemovitosti v roce 2018, je dle zákona tento krok nutné učinit nejpozději do konce třetího měsíce od konce měsíce, kdy došlo k zápisu převodu do katastru nemovitostí.

Daňové přiznání se podává na finančním úřadu, pod jehož obvod spadá Vaše nemovitost. Máte-li místo bydliště v jiném kraji, než je kupovaná nemovitost, nabízí se 3 možnosti podání přiznání. Poštou, elektronické podání nebo podání přes datovou schránku. Je však třeba počítat s prodlením a nenechávat placení na poslední chvíli. V případě nepodání daňového přiznání včas, začínají se od šestého dne navyšovat penále. Ty jsou v hodnotě 0,05% ze stanovení daně za každý den.

Zaplacení daně z nemovitosti

Posledním možným dnem, do kdy je třeba zaplatit daň z nabytí nemovitosti 2018 je 31. květen 2018. Pokud částka, kterou máte uhradit, přesáhne 5.000 Kč, můžete si ji rozložit na dvě splátky. První musíte uhradit do 31.5.2018 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2018. Platit je možné hotově na pokladně finančního úřadu, převodem z účtu na účet nebo poštovní složenkou. Poslední variantou je platba přes SIPO, k němuž se však musíte přihlásit do 31. ledna 2018.

Změny pro rok 2018

Novinkou je, že již nemáte povinnost zařizovat si znalecký posudek v případě, že je stavba určena k rekreačním účelům. Postará se o to finanční úřad, který určí daň z nabytí nemovitosti ve výši tří čtvrtin obvyklé daně v okolní lokalitě.

Již od roku 2014 neexistují daň dědická a daň darovací. To však neznamená, že vše, co dříve pro režim těchto daní spadalo, není zatíženo daňovou povinností. Za dědictví se dnes platí jen notáři, kterému náleží odměna za úkony provedené v dědickém řízení. Tuto odměnu hradí dědic.

Veškeré příjmy získané z dědictví jsou od daně osvobozeny. Daň z příjmů v případě darování se neplatí, jsou-li tyto dary získány příležitostně a pokud jejich hodnota nedosáhne 15 tis. Kč bez ohledu, kdo je dárcem.