Veškeré služby od prvotní myšlenky, přes inženýring projektu, realizaci stavby až po její užívání, to je náplní činnosti stavební společnosti pk.servin s.r.o. Tato firma byla založena v roce 2001 její současný pracovní tým se skládá z autorizovaných stavitelů a techniků. Všichni členové týmu mají mnohaletou praxi z výkonu řídících funkcí na malých i velkých stavbách. Jejich kvalifikace, odborné znalosti a praktické zkušenosti je opravňují k poskytování stavebního servisu na nejvyšší úrovni. Užitečné je to nejen při poskytování služeb, ale také při zastupování klientů při jednání s investory, úřady a institucemi.

O jaký stavební servis se jedná?

Hlavní činností firmy je inženýring projektů různých druhů a velikostí staveb. Těmi jsou jak rodinné a bytové domy, tak administrativní budovy nebo výrobní a skladové haly. Stavební servis se týká také revitalizace panelových domů, projektování a výstavby inženýrských sítí. V neposlední řadě jsou to také opravy a zateplování fasád i ostatních částí nejrůznějších objektů.

Další činnost pk.servinu

Dlouhodobou činností, na kterou se společnost pk.servin zaměřuje, je zejména stavební činnost. Ta zahrnuje projektovou a inženýrskou činnost, dále technický dozor a odborné vedení staveb všeho druhu. Další činností je plnění úlohy projektového manažera staveb a koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Přehled služeb

  • Posouzení stavebního záměru – od poradenství při koupi domu či pozemku pro stavbu až po realizaci stavby, opravách či přestavbách nemovitostí pro účelnější využití. Realizace staveb se týká rodinného domu, haly pro podnikání, kancelářské budovy a dalších objektů
  • Příprava stavby – zajištění konzultace s architekty a projektanty tak, aby mohlo dojít k maximálnímu uspokojení klienta
  • Dozorování staveb – znamená technický dozor investora nebo odborné vedení stavby, dále průběžnou kontrolu kvality stavebních prací, fakturace a nákladů. Součástí dozoru je i příprava staveb ke kolaudaci
  • Dodávka stavby – jsou různé formy, ale pk.servin nabízí přímé zastupování stavebníků a investorů.