Řada lidí si při hledání nového bydlení pokládá jednu důležitou otázku. Je spojena s tím, zda je vhodné bydlet na vesnici, nebo ve větším městě. Podle posledních statistik jasně láká možnost číslo dvě. Proč? Hlavní důvody si můžeme zmapovat společně.

Skvělá dopravní obslužnost

Toto je určitě hlavní důvod, který je spojený s tím, že je lepší bydlet ve větším městě. Jako příklad může posloužit prodej bytů v Michli. Když se na tuto lokalitu podíváme, tak je doslova ukázkovým místem z hlediska dobré dopravní obslužnosti. A to ať už je využíváno:

  • Veřejných dopravních prostředků
  • Vlastního automobilu
  • Linek městské hromadné dopravy

Nízká nezaměstnanost

Velká města jsou lákadlem i z důvodu, že zde sídlí mnoho firem, které potřebují zaměstnance. Obecně je nezaměstnanost ve velkých městech nízká. To ukazuje na fakt, že najít práci zde může opravdu každý. Když se ještě jednou odkážeme na nové byty v Praze Michli, tak je lákadlem to, že není nutné hledat zaměstnání jenom v této oblasti, ale je možné hledat po celé Praze – viz ona výše zmíněná skvělá dopravní obslužnost.

Bohaté možnosti trávení volného času

I toto hraje do karet velkým městům. A je jedno, zda se jedná o trávení volného času pro děti, nebo dospělé. První skupina může využívat různých kroužků, hřišť, stejně jako sportovišť. Pokud jde o skupinu dospělých, tak ti mohou navštěvovat bary a restaurace, kina nebo divadla, ale i jakákoliv jiná místa, o kterých se může lidem žijících na vesnicích jenom zdát.

Bohatá nabídka nemovitostí

Stačí se podívat na inzertní servery a je jasné, že nabídka je opravdu bohatá. Dominují hlavně byty, a to různých velikostí, stejně jako byty různého stáří. Na okrajích zase není problémem najít dobré rodinné domy, které jsou určené pro toho, kdo preferuje právě tuto formu vlastního bydlení. I takových lidí je dnes poměrně velké množství.