Nejprve je třeba prověřit kvalitu studniční vody. Laboratoře nabízejí různé typy rozborů vody. Nejdražší je tzv. úplný rozbor sledující 62 položek, pro domácí účely však postačí rozbor krácený, ve kterém laboratoř stanoví položky týkající se studničních vod.

Tento krácený rozbor lze pořídit v cenách kolem 1000 Kč.

Co ve vodě vadí

Nejproblematičtější a nejškodlivější složky jsou:

Bakterie, dusičnany a dusitany, amonné ionty, obsah železa, manganu, hořčíku a vápníku (pH, tvrdost vody), chemická spotřeba kyslíku (indikuje, kolik rozkládajících se organických látek se ve studni nachází), barva, chuť, pach a zákal.

Posudek z laboratoře by měl obsahovat nejen strohá čísla, ale u jednotlivých položek musí být uvedeno srozumitelné označení, do jaké míry naměřené hodnoty vyhovují hygienickým a technickým limitům.

Jak vodu upravit

  • Bakterie můžeme zlikvidovat ultrafialovým zářením, které vydávají UV zářiče. Jsou to však poměrně drahé přístroje, které je vhodné instalovat na hlavní přívod vody do objektu s více odběrateli. Před UV zářič se musí ještě předřadit mechanický filtr, odstraňující vodní sliz, který je přítomný ve většině vod.Do domácnosti lze pořídit keramický filtr v ceně 2-3 tisíce Kč, který se předřadí před kohoutek s pitnou vodou a spolehlivě zničí bakterie.
  • Dusičnany z vody odstraní přístroj, ve kterém je zachytí speciální pryskyřice. Vložky těchto přístrojů lze regenerovat, což znamená zlomek ceny nové vložky. Filtry na dusičnany stojí od 2 do 5 tisíc Kč.
  • Tvrdost vody je třeba upravit, přesahuje-li 2,2 mmol/l (12,5 °N). Používá se k tomu několik metod:

– elektromagnetická způsobí, že ve vodě rozpuštěné minerály se po průchodu magnetem vytvoří krystalky, které zachytí mechanický filtr

– magnetická funguje obdobně jako elektromagnetická, ovšem ne vždy může zabrat

– dávkování fosforečnanů. Tyto sloučeniny „obalí“ vápenité a hořečnaté minerály a zabrání tak jejich srůstání.

Jak odstranit zápach, zákal, pachuť a další vady

K tomu jsou nejvhodnější keramické filtry z aktivního uhlí, které lze pořídit za 2-3 tisíce korun. Kromě bakterií dokáží odstranit i herbicidy, pesticidy, ropné látky a jiné závadné látky, které lze však ve vodě zjistit jen drahým rozborem v cenách kolem 10 tisíc Kč.

Za základní opatření lze pokládat kvalitní mechanický filtr na hlavním přívodu vody a další filtry na úpravu vody podle doporučení výrobce.