Tepelné čerpadlo se stalo jednou z nejpopulárnějších možností vytápění a je to zejména tím, že dokáže levně vytápět dům aniž by nějak výrazně zatěžovalo životní prostředí. Tepelných čerpadel je více druhů, teplo mohou získávat ze vzduchu, ze země nebo z vody. Ne každé řešení je konstrukčně vhodné a tak se stalo nejdostupnější volbou tepelné čerpadlo vzduch voda. Vždy je vhodné se poradit s odborníky, které řešení je pro vás nejlepší.

Co byste měli o tepelných čerpadlech vědět?

V teplejších měsících funguje tepelné čerpadlo jako normální klimatizace. Extrahuje teplo zevnitř domu a přenáší ho na venkovní vzduch. V chladnějším počasí se však proces obrátí – jednotka sbírá teplo z venkovního vzduchu a přenáší ho uvnitř vašeho domova. I když je vzduch venku extrémně chladný, stále obsahuje určité množství tepla. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z tohoto studeného venkovního vzduchu a odesílá ho dovnitř, aby ohřálo váš domov. Pokud ve venkovním vzduchu není dostatek tepla k uspokojení požadavku na nastavení termostatu, doplňuje venkovní vzduch elektrický ohřívač pro ohřev domova.

Tento proces je mimořádně efektivní a produkuje dvakrát až třikrát více tepla, než kolik spotřebuje. Tepelné čerpadlo může být také účinnou doplňkovou možností pro použití ve spojení se stávajícím plynovým kotlem nebo jiným druhem kotle. U této možnosti s dvojím palivem sdílejí oba systémy topnou zátěž, ale nikdy nefungují současně. Každý systém funguje, když je to nákladově nejefektivnější. Tepelné čerpadlo bude primárním systémem vytápění a chlazení. Když však teplota klesne pod schopnost tepelného čerpadla pracovat stejně efektivně jako kotel, kotel ji převezme, dokud teplota nevystoupí natolik, aby tepelné čerpadlo fungovalo efektivněji. Pokud vás tepelná čerpadla zajímají, kontaktujte firmu BRONAL s.r.o., která je předním specialistou na vytápění. Můžete navštívit její web Koletleakrby, kde naleznete různé způsoby vytápění a zajisté vám firma doporučí takový, který pro vás bude nejefektivnější.