Jednou z legálních možností je založení offshore společnosti. Offshore podnikání je stejné jako každé jiné jen s tím rozdílem, že se při něm využívají třetí (offshore) státy právě za účelem optimalizace daňového zatížení. Proto se také pro tyto země vžilo označení daňové ráje.

Motivem pro tento způsob podnikání je až neúměrné daňové zatížení v některých vyspělých zemích. Taková situace nepřispívá ani k většímu rozvoji jejich ekonomik, ani k vyšším ambicím podnikatelů investovat.

Jak probíhá offshore podnikání?

Offshore společnosti jsou právnické osoby, mezinárodní obchodní společnosti založené podle speciálních zákonů platných v zemích, které jsou označovány jako daňové ráje. Veškeré podnikatelské aktivity provádí offshore společnost ve své domovské zemi, tedy mimo území států, jejichž jurisdikce lákají mezinárodní kapitál na svá území. Daňové ráje nabízejí zahraničním investorům výhody v podobě minimální daňové povinnosti, dále ochranu majetku, anonymitu vlastnictví a jiné. Prospěch z toho tedy mají obě strany. Pro offshore společnost je hlavní výhodu daňová optimalizace, ale daňový ráj může díky zahraničním investicím prosperovat a rozvíjet svou ekonomiku.

Jak se offshore společnost zakládá?

Pro běžného podnikatele je to velice složitý proces, který lze však usnadnit využitím služeb společnosti zabývající se výhradně touto činností. Jedná se o společnost Winston Wolfe & Co., která je registračním agentem licencovaným vládou Spojených arabských emirátů a sídlí v Dubaji. Díky navázání kontaktů s místními institucemi, úřady a bankami, může tato společnost celkem snadno zakládat offshore company.

Nejenže tito odborníci mohou pomáhat se založením offshore společností, ale navíc zprostředkují založení bankovních účtů, naleznou optimální daňovou úlevu, ale především stanoví optimální cestu k úspěšnému podnikání v zahraničí. Jejich stěžejní činností je vytipování vhodného „daňového ráje“ s ohledem na předmět podnikání svého klienta, kterému pomohou nalézt daňovou úlevu prakticky na míru. Navíc poskytnou podnikateli doprovodný administrativní servis.