Nemusíme si to na první pohled uvědomovat, ale v domácnostech standardně máme opravdu velké množství různých komponent, které nám pomáhají realizovat ty nejzákladnější podstatné úkony, jako může být například produkce a šíření elektrického proudu. V tomto případě je jednou z těch nejdůležitějších komponent také rozvaděčová skříň jako taková.

Rozvaděčová skříň by se bez jakýchkoliv nadsázek dala popsat jako srdce domácích sítí, protože odtud opravdu jednotlivé sítě vycházejí a větví se na jednotlivé funkční okruhy. Jak ale funguje a co je při jejím výběru opravdu tak důležité?

Samotná skříň je především schránka

Vždycky, když zakoupíme rozvaděčovou skříň, tak zakupujeme schránku ze speciálního plastu, která je kompletně připravena pro užití. Většinou jsou rozvaděčové skříně rozdělované podle toho, do jakého materiálu mají vhodnou instalaci. To je důležité nejen kvůli uchycení a údržbě skříně, ale v některých materiálech je potřeba také sledovat zvýšené požadavky na požární bezpečnost. Z toho důvodu jsou specializované rozvaděčové skříně do určitých materiálů.

Vybavené i nevybavené rozvaděčové skříně

V rozvaděčových skříních dochází k tomu, že se do vstupu dostává hlavní připojení proudu do domácnosti. Následně je proud rozdělovaný do jednotlivých okruhů, které jsou potom po domácnosti vedeny. Některé okruhy jsou specificky vhodné pro užití pro světelné okruhy, jiné potom vyloženě pro zásuvkové okruhy. Každopádně může být ale zakoupení rozvaděčová skříň prázdná, přičemž jednotlivé svorky do ní teprve budete kupovat, nebo ji lze zakoupit předpřipravenou. Pro lidi, co nejsou odborníci je přitom všeobecně doporučené kupovat takové, které už mají kompletní vybavení.

Jaké parametry jsou nejdůležitější?

Všechny skříně jsou normalizované tak, aby bylo možné je spojovat s celou řadou dalších komponentů. Proto jsou rozváděčové skříně rozhodně kompatibilní s dalšími značkami i komponenty, se kterými je můžeme v praxi běžně propojovat. Zásadním parametrem je vždy velikost, protože ta určuje kolik okruhů bude možné dostat z rozvaděčové sítě a jak moc tedy bude užitečná pro danou nemovitost.