Jednou z forem možnosti bydlení je pořízení si družstevního bytu. Je to forma zvláštní, není to jen mezičlánek mezi bydlením ve vlastním bytě a bydlením v podnájmu.

Základní pojmy

Majitelem bytu není osoba, je jen v nájmu, protože majitelem je družstvo, ale je možnost si byt odkoupit. Proto se v inzerátech u družstevních bytů uvádí někdy informace, že je možný převod do osobního vlastnictví. Nájemce může bydlet v družstevním bytě na základě vlastnictví členského podílu v družstvu. Aby mohl do družstva vstoupit, musí složit členský vklad, pokud to neučinil jeho předchůdce. Při převodu členských podílu na nového člena je ale někdy nutno zaplatit administrativní poplatek.

Výhody

Nabytí družstevního bytu, tedy převod členských práv v bytovém družstvu, nepodléhá dani z nabytí nemovité věci. Některé banky poskytují i na pořízení družstevního bytu hypotéku, některá družstva zase umožňují částku splácet po měsíčních splátkách.

Nevýhody

Vlastník družstevního bytu není zapsán v katastru. Problémem je i anuita, tedy splátka dlouhodobého úvěru družstva. V případě družstevního bytu nekupujete totiž byt, ale jen právo na uzavření smlouvy o nájmu. Když si proto nezjistíte anuitu, můžete až po koupi zjistit onen dluh, který musíte splatit a který vám dojem z pěkného vysněného bytu může značně pokazit. Obdobně při převodu družstevního podílu přecházejí na nového člena družstva s členským podílem i dluhy. Proto je nutné nevěřit jen prodejci, který může klamat, či některé skutečnosti nesdělit, ale vyžádat si od družstva potvrzení o výši závazků, které se k bytu váží.

Platí se nájem?

Členové družstva vlastně nájem neplatí, ale to neznamená, že neplatí nic. Platí jen účelně vynaložené náklady družstva, tedy náklady na opravy, modernizaci a rekonstrukci domu a příspěvky na tvorbu finančních rezerv pro opravy a investice. V nájemném může být placena také právě ta anuita.

Pronájem družstevního bytu

Pro pronájem družstevního bytu platí u jednotlivých družstev různá pravidla, je třeba si pozorně pročíst jeho stanovy. Je asi těžké pronájmu další osobě ze strany družstva zabránit, tak je někdy alespoň nutnost tuto skutečnost družstvu, popřípadě to bývá i určitou částkou, či poměrnou částkou, zpoplatněno. Tato částka však bývá obvykle jen symbolická.

Převod do soukromého vlastnictví

Stanovy družstev se liší i v tom, jak se staví k převodu družstevních bytů do soukromého vlastnictví. Je to samozřejmě vždy až po splacení nebo doplacením anuity, což je základním kritériem, pro daný převod. Jde o to, kdo, musí dát souhlas k převodu, někdy to mohou být hlasy všech členů bytového družstva, ale většinou tomu tak není. Přesto stanovy družstev se mohou lišit v podmínkách, některá bytová družstva se tomu dokonce brání. Proto opět varujeme při koupi bytu, resp. práv k jeho užívání, si vše předem zjistit a nevěřit třeba tvrzení, že byt se budou v dohledné době byty převáděn do osobního vlastnictví. K tomu totiž asi nikdy hromadně nedojde, to by totiž vedlo k zániku družstva samotného.