Z mnoha důvodů, zejména z hlediska univerzálnosti, rychlosti výstavby, pevnosti a nulové potřeby údržby, jsou ideálním řešením betonové ploty. Mohou se použít na oplocení jak soukromých pozemků, tak průmyslových areálů.

V poslední době se staly doslovným hitem pro majitele rodinných domů, a to díky řadě výhod.

Jaké výhody to jsou?

Betonový plot pomůže vytvořit soukromí na zahradě, kam nevidí oči zvídavých sousedů ani kolemjdoucích. Oproti jiným typům plotů jsou betonové ploty mnohem bezpečnější a pevnější. Jednou z hlavních výhod je rychlost výstavby a žádná potřeba následné péče a údržby.

Kvalita, pevnost, tvrdost to jsou základní vlastnosti betonového plotu. Jsou zaručeny jednak díky použitému certifikovanému a mrazuvzdornému cementu, a jednak přidání průmyslové ocelové armatury v podobě sítě v deskách a ocelových prutů ve sloupcích. Životnost betonových plotů je prakticky neomezená, neboť odolávají všem povětrnostním vlivům.

Jaký je postup

Principem betonového plotu jsou sloupky s drážkami, do kterých se zasouvají desky. Sloupky se zafixují do předem vykopaných otvorů v terénu a do jejich drážek se pak shora zasouvají jednotlivé desky. Výška plotu závisí na počtu desek, jejichž nejběžnější výška je 50 cm.

Postup výstavby:

  • nejprve se vytyčí trasa a vyměří vzdálenosti pro sloupky. Pokud si pořídíte desky o délce dvou metrů, je třeba hloubit otvory pro sloupky tak, že středy jam budou od sebe vzdálené 205 cm
  • otvory pro sloupky by měly být hluboké minimálně 60 cm. Sloupky se do nich zafixují zeminou nebo štěrkem. Abychom měli jistotu, že betonový plot bude stabilní a pevný, je ideální sloupky do země zabetonovat
  • před konečným upevněním je třeba sloupky srovnat pomocí vodováhy a výšku vyměřit provázkem podle potřeby a profilu terénu
  • poslední fází je zasouvání desek do drážek sloupků. Pokud sloupky zabetonujeme, je nutné vyčkat do úplného vytvrdnutí betonu, aby se sloupky nemohly hýbat či dokonce vyvrátit. Zasouvání desek je dobré si nejprve vyzkoušet pomocí latě, abychom zkontrolovali jednak správnou vzdálenost sloupků od sebe, a jednak rovnost terénu pod nejspodnější deskou
  • dokonalé sesazení desek a jejich zajištění proti pohybu lze zkvalitnit použitím cementového lepidly nebo těsnící pěny.