Kácení stromu není žádná legrace, ale značně nebezpečná činnost. Vyžaduje zkušenost, velkou opatrnost a příslušnou techniku.

Pokud hodláte porazit vysoký strom v místech, kde není možné kácet klasickou směrovou metodou, pak se do takové práce raději vůbec nepouštějte. Jedná se totiž o rizikové kácení, které běžný amatér nemá šanci zvládnout.

Klasické kácení

Je-li kolem stromu dostatečný prostor, pak je možné jej kácet klasickou směrovou metodou. Místo dopadu stromu musí být o nějaký metr delší, než je samotná výška stromu, jelikož je třeba počítat s „odskokem“ kmenu díky větvím. V blízkosti nesmí být žádná zahradní stavba ani žádné jiné věci a domácí mazlíčky raději někam zavřeme. Nejdůležitější je pak vedení řezu, aby strom padal tam, kam skutečně chceme. Pokud si na kácení netroufáte, je lepší svěřit tuto práci odborníkům.

Rizikové kácení

Není-li na zahradě dostatečný prostor pro dopad káceného stromu, pak je povolání odborné firmy naprostou nezbytností. Nikdo nedisponuje takovými zkušenostmi a především potřebnou technikou nutnou pro rizikové kácení stromů. Jedná se totiž o naprosto jinou „disciplínu“, která se od klasického kácení stromů diametrálně liší. Strom se nekácí „odspodu“, ale shora. Konkrétně to znamená, že se odřezávají kusy kmene a větve nejprve v koruně stromu a dál se postupuje směrem dolů. Tímto způsobem se eliminuje případné poškození staveb, elektrického či telefonního vedení a dalších věcí v blízkosti stromu.

Dvě varianty rizikového kácení

Volba mezi nimi je odvislá od místních podmínek, zejména od toho, zda lze ke stromu přistavit výsuvnou plošinu, či nikoliv. Z výsuvné plošiny mohou pracovníci odřezávat kmen a větve odshora poměrně snadno, ovšem s maximální opatrností a respektováním značné výšky. Obtížněji se rizikově kácí, když plošinu přistavit nelze vzhledem ke značné vzdálenosti stromu od cesty. Pak se z pracovníků odborné firmy stávají téměř kaskadéři. Musí vylézt až do koruny stromu pomocí lezecké techniky, přičemž se jistí popruhem upevněným kolem pasu a kmenu stromu. Nahoru si pak pomocí lana vytáhnou motorovou řetězovou pilu a začnou s odřezáváním. Jednotlivé větve a špalky spouštějí dolů také na laně z důvodu ochrany majetku a životů osob.

Jako majitel zahrady se nakonec můžete rozhodnout, zda chcete nechat pořezané dřevo odklidit a odvézt, nebo si je necháte pro vlastní potřebu.