Na rekonstrukci svého domu jste již připraveni, po důkladném průzkumu a analýze nákladů jste si připravili rozpočet a hodláte se ho držet. To je samozřejmě skvělý krok, nicméně možná jste ale do rozpočtu nezahrnuli několik drobných výdajů, které by se objevily v průběhu a způsobily značný problém. Možná si říkáte, že to budou jenom drobné výdaje, ale ty v součtu mohou znamenat velkou zátěž.

Bytové družstvo

Pokud bydlíte v bytě, budete muset předem informovat bytové družstvo a vyžádat si jeho souhlas s provedením rekonstrukce. Při udělování souhlasu vás bytové družstvo požádá o složení určité zálohy jako jistiny v závislosti na časovém období. Tyto peníze, které se mohou pohybovat v řádech tisíců, jsou vratné za předpokladu, že při renovaci nebyla společnosti způsobena jakákoli škoda.

Účty za komunální služby

Vaše měsíční účty za vodu a elektřinu se během rekonstrukce také zvýší – mohou se více než zdvojnásobit. Stroje, které budou provádět práce jsou poháněny elektřinou a spotřebovávají jí spoustu. Kromě toho by celý den běžely žárovky a světla, aby byl prostor dostatečně osvětlen. Stejně tak se zvýší spotřeba vody – ta se spotřebovává hlavně na míchání použitých surovin a každodenní úklid. Budete také muset mít zásoby pitné vody pro pracovníky.

Účty za potraviny

V případě, že v domě bydlíte v době, kdy probíhá renovace, počítejte s tím, že bude příliš velký nepořádek na to, abyste mohli vařit, zejména pokud vaše kuchyně potřebuje opravu. I kdybyste si mezitím vytvořili provizorní zařízení, uvařit všechna jídla na celý den v domě by bylo téměř nemožné. Během opravy kuchyně by také nebylo možné uklidit špinavé nádobí. V takové situaci by bylo nutné jíst venku nebo si objednat jídlo. Tím by se zvýšily peníze, které měsíčně vydáváte za potraviny.

Dodávka materiálu

Při sestavování rozpočtu jste možná po provedení průzkumu zahrnuli náklady na materiál. To, co jste možná do seznamu pravděpodobně nezahrnuli, jsou peníze, které budete muset vynaložit na dodání stavebního materiálu na místo. I když si materiály objednáte z okolí, každá dodávka vás bude něco stát.

Účet za pohonné hmoty

Protože budete muset navštívit několik provozoven, abyste si vybrali materiály podle svého vkusu, budete podnikat několik cest. Není tedy překvapením, že měsíční účet za pohonné hmoty bude vyšší. Nezapomeňte započítat ani poplatky za parkování. Když se všechny nashromáždí, nezůstanou z nich vůbec drobné.

Likvidace odpadů

Věci, které jsou během renovace ještě v provozuschopném stavu, se nemusí podařit zachránit. I když se vám například líbí obklady, které již zdobí vaši koupelnu, budou muset jít pryč, protože vše ostatní se bude měnit. Budete muset najít jejich náhradu. Drahé dřevo, které bylo součástí skříněk a dveří, se také promění v odpadní materiál.

Totéž platí pro ocelová a železná vrata, která vás kdysi stála hodně peněz. V nejlepším případě budete muset tyto věci prodat do druhé ruky, kdy za tento cenný materiál opravdu nedostanete moc peněz zpět. V případě, že jsou všechny věci odpadem, budete muset za jejich likvidaci zaplatit z vlastní kapsy.

Skryté problémy

Během rekonstrukce mohou být odhaleny nečekané problémy. Pokud je například ve stavebních materiálech zjištěna hniloba, bude být nutné tyto materiály nahradit. To může být zejména problém u starších budov s dřevěnými konstrukčními prvky. Plíseň a vlhkost mohou být způsobeny nejrůznějšími faktory, včetně špatné izolace nebo nedostatečného větrání. Tyto problémy je třeba odstranit a často je nutné provést dodatečnou izolaci nebo instalaci větrání.

Zdroj foto: www.freepik.com